Winkelwagen

Tel:052-1234567

Bezorging en installatie

(1)        Kosten
Indien tussen 123Pelletkachels B.V. en de Klant bezorging en/of installatie wordt overeengekomen, worden de kosten daarvan in rekening gebracht bij de klant, tenzij anders overeengekomen. De hoogte van eventuele bezorgkosten zijn afhankelijk van de afstand tussen de vestigingsplaats van 123Pelletkachels B.V. en het bezorgadres opgegeven door de Klant.

(2)        Verantwoordelijkheden Klant
De Klant is verantwoordelijk voor het aanleveren en de juistheid van de benodigde gegevens, zoals naam, bezorgadres, telefoonnummer. Verder is de Klant verantwoordelijk voor zijn/haar aanwezigheid op het tijdstip van de afspraak, toegankelijkheid tot de plaats van bezorging en/of installatie en overige randvoorwaarden die een bezorging/installatie mogelijk maken die niet in het domein van 123Pelletkachels B.V. vallen. Kosten ten gevolge van het niet voldoen aan dit artikel kunnen door 123Pelletkachels B.V. in rekening worden gebracht aan de Klant.

(3)        Plaats van levering
Aflevering vindt plaats af de winkel van 123Pelletkachels B.V. waar de overeenkomst tot stand komt.   

(4)        Schade
Zichtbare (vracht- of transport)schade dient onmiddellijk schriftelijk kenbaar te worden gemaakt na ontvangst van de goederen.

(5)        Leveringstermijnen/levertijden
Voor zover leveringstermijnen en levertijden zijn overeengekomen, gelden deze als redelijkerwijs verlengd, wanneer zij ten gevolge van omstandigheden waarvan123Pelletkachels B.V. geen verwijt gemaakt kan worden niet kunnen worden nagekomen.

Ruilen en retourneren

(1)        Geen verplichting
123Pelletkachels B.V. is niet verplicht producten retour te nemen tegen terugbetaling van het aankoopbedrag of in te stemmen met een omruil, behoudens dat daartoe een dwingendrechtelijke verplichting bestaat op grond van de wet. Indien de Klant retournering of omruil verlangt, kan 123Pelletkachels B.V. bij wijze van gunst daarmee instemmen. 123Pelletkachels B.V. kan de omruil/retournering weigeren en haar beslissing daaromtrent op ieder moment wijzigen om haar moverende redenen.

(2)        Voorwaarden
Een omruil/retournering kan ten alle tijde worden geweigerd indien het product defect is, en/of de originele kassabon ontbreekt en/of het product niet ongebruikt, compleet, onveranderd en/of ongeopend is verpakt in de originele verpakking. Indien na retour van het product blijkt dat aan deze voorwaarden niet is voldaan, kan 123Pelletkachels B.V. de keuze maken om de retournering/omruil te weigeren of een bepaald percentage in mindering brengen op de koopprijs.

(3)        Bestellingen
Producten die in opdracht van de Klant besteld/gereserveerd zijn, kunnen niet worden geretourneerd/geruild.